Visie

Cradle to cradle en de kracht van samenwerken

In 2002 schreven de Amerikaanse architect William McDonough en de Duitse chemicus Michael Braungart samen een baanbrekend boek over duurzaam ontwerpen: Cradle to Cradle, Remaking the Way We Make Things. Ze doen hierin een denkwijze uit de doeken waarin de huidige generatie in haar eigen behoeften kan voorzien en tegelijkertijd meer mogelijkheden aan toekomstige generaties kan geven. De kern van hun filosofie is dat alle gebruikte materialen op een hoogwaardige manier worden hergebruikt, in een technische of in een biologische cyclus, zonder kwaliteitsverlies of restproducten die alsnog gestort worden.

PARO is ervan overtuigd dat cradle to cradle denken en ontwerpen de toekomst is. Wij nemen graag onze rol en verantwoordelijkheid in de keten. Innoveren en samenwerken zitten in onze genen. We delen niet alleen breed onze kennis en ervaringen in alle schakels van de afvalketen waarin we opereren, we werken ook actief aan het optimaliseren van processen en producten.

Meer weten over onze visie op circulair ondernemen?