Onze missie

“Wij hebben de aarde niet als een kostbare erfenis in beheer, maar haar van onze kinderen te leen”
-Keniaans gezegde-

Onze missie is het nalaten van een schonere wereld voor onze opvolgende generaties. Een wereld, waarin geen restafval meer bestaat. Een wereld, waarin afval wordt hergebruikt en als waardevolle grondstof wordt beschouwd. Wij denken dagelijks na over het verder beperken van reststromen.

Onze visie

Afval is een waardevolle grondstof 

In onze toekomst bestaat er geen restafval meer. Elke stroom vindt een weg naar hergebruik, op welke wijze dan ook. Door afval zorgvuldig en duurzaam te verwerken en te recyclen tot bruikbare grondstoffen, willen wij van betekenis zijn voor onze klanten en partners.

Over strategie

 

In onze strategie staat duurzaam, efficiënt en klantgericht ondernemen centraal. We ontzorgen onze klanten bij hun vraagstukken op het gebied van bouw- en bedrijfsafval en de logistiek daaromtrent.  Door onze duurzame en efficiënte aanpak, kunnen wij een rol in de keten van onze klanten en partners spelen, die een positief effect heeft op de MKI van hun processen. Om dit te bereiken, betrekken we onze klanten en partners EN hun expertise, bij het bedenken van nieuwe toepassingen en functies. Daarmee is een hele wereld te winnen.