Onze kernwaarden

People, planet, profit
Wij streven harmonie na tussen wat goed is voor mensen, het milieu en de onderneming. Dit principe hanteren we in onze eigen bedrijfsvoering en voor die van partners en opdrachtgevers.

Samenwerking
Wij werken graag samen; met ontdoeners, afnemers, collega-bedrijven, ketenpartners en overheden. Uitgangspunt is het samen leveren van een waardevolle bijdrage aan een duurzame(re) samenleving, nu en voor volgende generaties.

Innovatief
Wij houden van ‘anders durven denken’ omdat we geloven dat buiten de gebaande paden gaan – vroeger of later – altijd tot vernieuwing en verbetering leidt.

Ondernemend
Wij hebben een ondernemende geest en mentaliteit. We vinden het leuk om te pionieren. We signaleren snel nieuwe kansen en denken en handelen onconventioneel bij het vertalen hiervan naar werkende en collectief profijtelijke oplossingen.