PARO klimt op de CO2-Prestatieladder

PARO streeft naar continue verbetering van de omgevingskwaliteit en het behoud van zoveel mogelijk natuurlijke hulpbronnen. Wij zetten ons in voor een schonere wereld, een prettige leefomgeving en een doelmatige omgang met grondstoffen en energie.  

Om onszelf uit te dagen duurzame ambities waar te maken stappen wij op de CO2-Prestatieladder van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Door inzicht te krijgen in onze bedrijfs-CO2-footprint, vervolgens concrete reductie-doelstellingen te formuleren en deze planmatig uit te werken, beogen wij een belangrijke bijdrage te leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot en klimaatverandering. Onze ambities zijn, zoals u van PARO gewend bent, groot. Wij zullen aantoonbaar laten zien welke CO2-reducties wij doorvoeren en wat daarvan de resultaten zijn. 

Onze overall doelen:

  • Tenminste 49% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 2019
  • Tenminste 95% CO2-reductie in 2050 ten opzichte van 2019
  • Een gemiddelde CO2-reductie van 7% per jaar

Scope 1 doelen: 

  • een gemiddelde CO2- reductie van 5% per jaar op het dieselverbruik van vrachtwagens

Scope 2 doelen:

  • eind 2021: CO2-reductie van tenminste 22% ten opzichte van 2019, voornamelijk door de installatie van 1,05 MWp PV met ingang van 1/7/2021
  • eind 2022: CO2-reductie van tenminste 100% ten opzichte van 2019, door de inkoop van 100% groene stroom uit Nederlandse wind en/of zon per 1/1/2022

Alle doelen zijn gemeten in CO2- reductie per euro omzet

Meer weten over de CO2-Prestatieladder en SKAO? Ga naar www.skao.nl

Kernteam Afval over water Amsterdam - Samen met de gemeente Amsterdam en een groep bedrijven actief in Amsterdam vormen wij het Kernteam Afval over water Amsterdam. Binnen dit kernteam wordt gewerkt aan de Pilot Afval over water, hierin gaan wij op zoek naar duurzame oplossingen voor vervoer in Amsterdam en omgeving. Deze Pilot staat hoog op onze agenda, in de komende maanden praten wij u bij over de ontwikkelingen.

Documentatie CO2-Prestatieladder:

Certificaat CO2-Prestatieladder
Communicatieplan GMP CO2-Prestatieladder
3.B.1. CO2-reductiebeleid.pdf
3.B.2 Energiemanagement actieplan.pdf