“Een circulaire economie is een economisch systeem dat is gebaseerd op het minimaliseren van grondstofgebruik door hergebruik van producten, onderdelen en hoogwaardige grondstoffen. Het is een systeem van gesloten kringlopen waarin producten hun waarde zo min mogelijk verliezen, hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt en systeemdenken centraal staat.”   (Het Groene Brein, 2019)

PARO is gevestigd in de Circulaire hotspot van Nederland, Port of Amsterdam. Samen met ondernemers uit dit havengebied, Westpoort, werken we elke dag aan het versnellen van de circulaire economie. Daarnaast zijn wij landelijk actief en continu op zoek naar partnerships en mogelijkheden om onze circulaire droom te realiseren.

Onze droom?

Een wereld waarin afval niet meer bestaat, waarin afval wordt beschouwd als waardevolle grondstof. Een wereld waarin we afval dusdanig verwerken en recyclen dat alles kan worden hergebruikt. Elke reststroom heeft waarde.

Niet alleen wij zijn doordrongen van het belang van circulariteit. De VN doelen voor duurzame ontwikkeling, de Sustainable Development Goals (SDG’s), ondersteunen ons  in onze zoektocht naar oplossingen voor een schonere en meer duurzame verwerking van afvalstromen en ontwikkeling van alternatieve brandstoffen. Daarmee willen wij een substantiële bijdrage leveren aan het creëren van een betere wereld in 2030.

Deze Sustainable Development Goals (SDGs) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, de opvolgers van de millenniumdoelen, moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030.

Doel 12: Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

De VN stelde op basis van deze uitdaging zeventien doelen vast, wij focussen ons vanuit onze expertise en bedrijfsvoering op Doel 12: Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

Dit doel richt zich onder andere op het aanzienlijk beperken van afvalproductie door preventie, verminderen van afval, recyclage en hergebruik, kortom, alles waar wij als PARO voor staan.

Daarnaast geloven ook wij sterk in het beperken van uitputting van natuurlijke hulpbronnen door efficiënt gebruik. Daarom richten wij ons ook op mogelijkheden als alternatieve brandstoffen en zijn we ons in ons hele productieproces bewust van de impact op ons milieu en onze omgeving.

Vanuit dit doel zijn een aantal criteria geformuleerd, waar wij actief aan werken. Denk daarbij aan het tegen 2030 duurzaam en efficiënt beheren- en gebruiken van natuurlijke hulpbronnen (12.2), het komen tot een milieuvriendelijk beheer van afval gedurende hun hele levenscyclus tegen 2020 en het aanzienlijk beperken in lucht, water en bodem om hun negatieve invloeden op de menselijke gezondheid en het milieu zoveel mogelijk te beperken (12.4).

Ook dragen wij bij aan het beperken van afvalproductie, waarbij onze focus ligt op de doelen recyclage en hergebruik (12.5), alsmede het maximaal beperken van reststromen.

Wij kunnen dit niet alleen als bedrijf. Daarbij hebben wij de kennis, expertise en ervaring nodig van onze medewerkers en onze klanten en partners.

Samen bundelen wij onze krachten en daarmee valt nog een hele wereld te winnen!