Ieder jaar meer en beter recyclen

Bij PARO geloven we dat afval het begin is van een nieuwe cyclus. We zijn in 2004 gestart als inzamelaar van afvalstoffen. Sinds 2006 recyclen we het grootste deel van al het gemengd bouw- en sloopafval dat we inzamelen. We streven hierbij naar maximaal hergebruik van afval, dat we als een waardevolle grondstof zien.

PARO maakt deel uit van de GMP Groep. We brengen onze expertise graag in, zowel in vraagstukken van onze zusterbedrijven - buro ontwerp & omgeving, GMP Vastgoed en Human Issue – als in samenwerkingsverbanden en partnerships met collega-afvalinzamelaars en –verwerkers, bouw-, sloop- en renovatiebedrijven, milieustraten, betoncentrales en afvalenergiecentrales.