Samenwerking Gemeente Amsterdam & PARO

22 oktober 2021

Verwerking grof huishoudelijk afval van Amsterdam

Deze week hebben Gerard Putman, CEO van PARO (onderdeel van de GMP Group) en Gohdar Massom (directeur Afval & Grondstoffen Gemeente Amsterdam) de handtekening gezet onder het contract "Verwerking van grof huishoudelijk afval."

PARO Amsterdam zal de komende jaren al het grof huishoudelijk afval van de gemeente Amsterdam (Afvalpunten & Inzameling) verwerken. Samen met de gemeente Amsterdam zal PARO werken aan verhoging en verbetering van het recyclingpercentage, mede door het materiaal op de nascheidingsinstallatie voor residu en mixed plastics verder te bewerken.

Dit resulteert in maximale recycling en grondstoffenherwinning als ook verlaging van het aandeel "te verbranden residu".

Op de locatie zijn wij volop aan het voorbereiden om binnenkort te starten met het ontvangen van de eerste wagens.