PARO tekent convenant duurzaam beton

Doel van het convenant: 100 % hergebruik van alle betonnen bestratingsmaterialen en flinke vermindering van de CO2-uitstoot. Dit staat in het convenant “Betonnen bestratingsmaterialen in een circulaire economie” dat wethouder Choho (Duurzaamheid) 15 oktober sloot met de bedrijven Van Gelder, KWS Infra, Rutte groep, PARO, combinatie Theo Pouw /Sagrex, Struyk Verwo Infra en De Meteoor.

 

Jaarlijks laat de gemeente Amsterdam een oppervlakte van ongeveer 68 voetbalvelden bestraten. Dit levert eenzelfde oppervlak op aan recyclebaar beton. Dit kan niet alleen hergebruikt worden, maar dat kan ook nog eens 30% CO2-reductie opleveren: ca. 2.000 ton CO2 wat gelijk staat aan de uitstoot van 650 middenklasse auto’s. De samenwerking tussen bedrijven en de gemeente moet bovendien zorgen voor innovatie en slimmer werken. 

De gemeente en de zeven aannemers, recyclingbedrijven en betonleveranciers werken de komende 1 ½ jaar aan concrete projecten om kennis en ervaring op te doen in het recyclen van beton en het ontwikkelen van een manier om de bevordering van duurzaamheid in beton te meten. 

Wereldwijd is beton na water het meest gebruikte materiaal per wereldbewoner. In westerse landen, waaronder Nederland, wordt 1 m3 beton per persoon per jaar verwerkt. Beton is in Nederland verantwoordelijk voor 1,6% van de nationale CO2-uitstoot. 

Agenda Duurzaamheid
Om de doelen van de Agenda Duurzaamheid te halen zet gemeente Amsterdam in op een circulaire economie. Hierbij is hergebruik van grondstoffen het uitgangspunt. In de duurzame en circulaire economie ontstaat zomin mogelijk afval en wordt anders naar de waarde van grondstoffen gekeken. Op dit moment is het daarbij belangrijk om zoveel mogelijk kennis te delen. Daarom spreken gemeente en bedrijfsleven ook af om opgedane kennis over de mogelijkheden van beton als duurzaam recyclings- materiaal actief te verspreiden. 

Bij een succesvolle uitvoering wordt de scope van het betonketenoverleg Amsterdam verbreed van bestratingsmaterialen naar andere betontoepassingen. 

Netwerk Betonketen
Netwerk Betonketen realiseert de toepassing van CO2-arm en circulair beton. Het organiseert Netwerk bijeenkomsten waarin leden uit alle geledingen van de betonketen kennis uitwisselen over duurzaam inkopen van beton. Met een deelname aan het Netwerk Betonketen investeren we in kennis. Samen met anderen uit de keten nemen we deel aan informatieve bijeenkomsten met deskundige inleiders. Met onderwerpen om de keten te versterken en zo gevarieerd als duurzaam beton maar kan zijn. Het netwerk is voor in Nederland actieve organisaties uit alle gelederen van de keten: opdrachtgevers, toeleveranciers (grondstoffen), adviseurs, brekers, betonleveranciers, aannemers,  architecten en sloopbedrijven. PARO is lid van Netwerk Betonketen Amsterdam.

Bron: www.betonketen.nl