PARO start project met duurzaam beton

PARO is partner van het Netwerk Betonketen Amsterdam. Het netwerk betonketen richt zich op het verduurzamen van de betonketen in zijn totaliteit. Door onder meer de samenwerking tussen alle ketenpartners te bevorderen. Op 15 oktober 2015 hebben de deelnemers van betonketen Amsterdam dit streven geconcretiseerd, met het sluiten va het convenant "Betonnen bestratingsmaterialen in een circulaire economie". Eén van de subdoelen is de inbreng van een project waarin geëxperimenteerd wordt met gerecycled beton. 

Het project "groot onderhoud fase 1 Betondorp Amsterdam" leent zicht hier uitstekend voor. Betondorp is een buurt met historie en met een biojzondere architectuur en inrichting. Gebouwd in het begin van de jaren twintig dankt de buurt haar naam aan het feit dat het voor een groot deel uit beton is opgetrokken. De straten, stoepen en pleinen in de buurt zijn echter hard toe aan een opknapbeurt. Na enkele jaren van voorbereiding is inmiddels fase 1 van de werkzaamheden van start gegaan. In deze fase worden de bestrating, het verouderde riool en de gasleidingen vervangen.

Uit het project komt maximaal 1.500 ton versleten bestratingsmateriaal vrij. Dit materiaal zal zoveel mogelijk worden hergebruikt in het nieuwe straatwerk. PARO voert de oude bestrating in 20m3 containers af naar haar locatie in Amsterdam. Aldaar wordt het materiaal geschikt gemaakt voor hergebruik. De oude bestrating wordt eerst gebroken, daarna gezeefd en tenslotte gewassen. De output wordt vervolgens door CB Caron Recycling en Struyk Verwo Infra als secundaire grondstof toegepast in de nieuw te produceren stenen en tegels. Via het materiaalbureau van de gemeente Amsterdam verwerkt Aannemingsbedrijf van Gelder deze producten in de nieuwe bestrating van Betondorp.

Hiermee is het eerste concrete project binnen betonketein Amsterdam een feit!