PARO sluit convenant met KWS en Albeton

Onlangs heeft PARO met KWS Infra en Albeton een convenant gesloten voor meer hergebruik van reststromen uit infrastructurele projecten. Deze samenwerking is een schoolvoorbeeld van circulair denken én handelen.

Het betreft hier een meerjarige overeenkomst op grond waarvan reststromen, die vrijkomen uit vooraf geselecteerde projecten, worden opgewerkt tot pure grondstoffen. Deze grondstoffen worden vervolgens volledig hergebruikt, waar mogelijk in het project van herkomst. Het unieke van deze samenwerking is de intensiteit en de schaal. Genoemde partijen hebben de wil en ambitie om een samenwerking te creëren waarin gewerkt wordt aan een gemeenschappelijk doel: maximale inzet van secundaire bouwstoffen. Daarnaast wordt, door de bundeling van de verschillende expertises en marktposities, de schaal waarop hergebruik plaatsvindt aanzienlijk vergroot.

De noodzakelijke transitie van een lineaire naar een circulaire economie is de afgelopen jaren volop in de belangstelling komen te staan. Door het opraken van makkelijk winbare grondstoffen en de ecologische belasting die het huidige lineaire model met zicht meebrengt, is er urgentie om na te denken over een andere invulling van het productieproces en mogelijkheden te zoeken die, ook in de praktijk, leiden tot een kringloop waarin afval een grondstof is.

Ook bij PARO geloven we dat afval het begin is van een nieuwe cyclus. Het is onze ambitie om een bijdrage te realiseren aan een circulaire economie door samenwerkingen te creëren waarin we werken aan het gemeenschappelijke doel: maximaal hergebruik van secundaire bouwstoffen. In februari 2016 is PARO gestart met een samenwerkingsverband waarbij op projectniveau specifieke afspraken zijn gemaakt over het hergebruik van betonpuin. Dit is een mooi begin, maar we willen een stap verder gaan.  Om de schaal, waarop hergebruik plaatsvindt, aanzienlijk te vergroten is aansluiting gevonden bij KWS en Albeton. Op basis van een langdurig samenwerkingsverband met deze 2 partijen worden relevante projecten geselecteerd waarbij enerzijds reststromen vrijkomen die - na opwerking- toegepast kunnen worden secundaire bouwgrondstoffen. Elke partij heeft zijn eigen rol in de kringloop. KWS voert de (beton)reststromen, die bij de geselecteerde projecten vrijkomen, af naar de verwerkingslocatie van PARO die vervolgens het betonpuin opwerkt tot een secundaire bouwstof. Albeton verwerkt de secundaire bouwstof in betonmortel die KWS vervolgens weer toepast in nieuwe projecten.
 

 

Een grote stap in de realisatie van het gezamenlijk doel: maximaal hergebruik van secundaire bouwstoffen in een circulaire economie.