PARO partner van de Mobiele Fabriek!

De Mobiele Fabriek is een initiatief om slachtoffers van oorlogs- of (natuur)rampen te helpen bij het wederopbouw van hun gemeenschap. Kern van de aanpak is om puin – dat ten gevolge van de ramp doorgaans in ruime mate aanwezig is – te gebruiken door er bouwblokken van te maken. Met deze blokjes, te vergelijken met legostenen, kunnen eenvoudig en effectief nieuwe aardbevingsbestendige huisjes worden gebouwd. Het mes snijdt aan twee kanten: de omgeving wordt hierdoor schoner én tegelijk beschikken slachtoffers over een fatsoenlijk en veilig(er) onderkomen. Verder stimuleert deze aanpak de lokale economie.

De drijvende kracht achter de Mobiele Fabriek is Gerard Steijn. Een bevlogen ondernemer die ruime ervaring heeft met hulpverlening in rampgebieden. Gaandeweg de ontwikkeling van de Mobiele Fabriek heeft Gerard diverse partijen enthousiast gemaakt en aan zich weten te binden. Ook wij dragen Gerards z’n initiatief een warm hart toe. Niet alleen maatschappelijk is het een mooi initiatief, ook sluit het naadloos aan op onze visie dat afval een waardevolle grondstof is.

Onlangs hebben wij onze locatie en materieel beschikbaar gesteld voor opnames van het programma ‘how do they do it’ van Discovery Channel. Tijdens de opnames is het hele proces van de Mobiele Fabriek op een onderhoudende wijze in beeld gebracht. De uitzending staat gepland op 3 oktober aanstaande om 20.30 uur op Discovery Channel.

Iedereen heeft genoten van een fijne dag. Volgens Gerard Steijn was het “een zinderende dag in een zeer gastvrije en meelevende omgeving”. Een foto-impressie van deze opnamedag is hiernaast te vinden.

Voor meer informatie over De Mobiele Fabriek kunt u terecht op http://themobilefactory.org/nl/. Voor meer informatie over het programma How do they do it klik hier.