PARO in het nieuws! Stedenbouw

AMSTELKWARTIER KIEST VOOR GERECYCLED BETON

De betonnen gevelpanelen van toren Overhoeks zijn door PARO geschikt gemaakt voor hergebruik bij de bouw van Hotel Amstelkwartier in Amsterdam. Het project is daarmee een mooi voorbeeld van circulair bouwen.

“De gevelpanelen van toren Overhoeks zijn verwijderd, waarna ze direct op de bouwplaats zijn vermalen en grof gesorteerd zijn in beton en staal”, vertelt Jan Koetsier, manager bij PARO. “Vervolgens hebben we het beton verder verwerkt op onze locatie in Amsterdam. Door het betonpuin te bewerken tot granulaat, kan het als vervanging van primaire bouwstoffen worden toegepast in nieuw beton. Dat is ook wat voor het Amstelkwartier is gebeurd.”

Ondernemen en innoveren volgens de principes van de kringloopeconomie zit diep verankerd in de bedrijfsvoering van PARO. “Ons motto ‘afval is een waardevolle grondstof’ en onze visie ‘recycling is een krachtig antwoord op de groeiende vraag naar grondstoffen en energie’ hebben wij vertaald naar onze ambitie om herbruikbare grondstoffen uit (bouw-gerelateerde) afvalstoffen maximaal terug te winnen”, vertelt Koetsier. “In onze bedrijfsvoering stellen wij circulair denken en handelen centraal. Hiervoor zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met partners binnen en buiten onze kring. Verder participeren we in diverse initiatieven voor hergebruik van afvalstoffen en reststromen. Via een uitgekiend sorteerproces wordt bouw- en sloopafval verwerkt tot grondstoffen die volledig geschikt zijn voor hergebruik of energieopwekking. En puinstromen bewerken we zodanig dat deze volledig als secundaire bouwstoffen toegepast kunnen worden in nieuwe infrastructurele werken.”

De tijd lijkt aangebroken om de volgende stap te zetten op het gebied van afval en kringlopen: van afvalmanagement naar grondstoffenmanagement, met zowel waarde-behoud als waarde-creatie, aldus Koetsier. “De ‘circulaire economie’ is de vlag waaronder deze verandering tot stand komt. Een economie waarin hergebruik van producten en grondstoffen centraal staat. Voor sommigen is het een relatief nieuw thema, anderen zijn hier al iets beter in thuis. In ieder geval is er op het gebied van circulaire economie een grote dynamiek te bespeuren. Wij hebben er sinds 2006 ons werk van gemaakt.”

Klik hier voor het artikel in Stedenbouw.