PARO behaalt FPC-certificaat NEN-EN 12620 en NEN-EN13242

Met ingang van 1 september jl. heeft PARO het FPC-certificaat behaald. Met dit certificaat toont PARO aan dat haar productieprocessen en productiecontrole voldoen aan de voorschriften uit het hoofdstuk Factory Production Control uit de normen NEN-EN 12620 (toepassing in beton) en NEN-EN 13242 (toepassing in de wegenbouw). PARO opereert hiermee op niveau 2+ van de betreffende norm.

De Verordening Bouwproducten (CPR) is vanaf 1 juli 2013 van kracht en ILT treedt handhavend op vanaf 1 januari 2015. De Verordening Bouwproducten stelt het gebruik van CE-markering op bouwproducten verplicht voor producten waarvoor een geharmoniseerde norm beschikbaar is. PARO levert bouwproducten (menggranulaat en betongranulaat) waar geharmoniseerde normen beschikbaar voor zijn. Op 1 januari 2015 was PARO reeds bezig om haar betongranulaat geschikt voor toepassing in beton klaar te stomen voor certificering onder KOMO. Echter door de wijzigingen in de BRL2506 heeft SGS Intron bekend gemaakt geen KOMO-productcertificaat meer af te geven voor granulaat voor de betonindustrie. In overleg met relaties en onze certificerende instelling is daarom besloten om ons systeem van Factory Production Control te laten auditen door een Notified Body, SGS Intron, om zo het FPC-certificaat te behalen. 

Op 8 juli jl. heeft de kantooraudit plaatsgevonden en is het systeem beoordeeld. Conformiteit aan de genoemde normen is hiermee bewezen en het FPC-certificaat is afgegeven. 

Meer informatie over deze regelgeving is te vinden op de website van Branchevereniging Breken en Sorteren.

Certificaat Factory Production Control