Nieuw asfalt in Amsterdam!

19 februari 2020

Ruim 2 hectare strakke vloeistofdichte asfaltverharding onder eigen regie aangebracht.

De fundering onder het asfalt is door PARO zelf geleverd en aangebracht.
Het rioolstelsel is zo aangelegd dat het water kan worden hergebruikt.
Een mooi voorbeeld van een circulaire oplossing leveren.