Certificaat CO2-Prestatieladder behaald!

9 februari 2021

Duurzame ambitie

Binnen onze bedrijven streven wij met elkaar naar een duurzame ontwikkeling en wij zijn ervan overtuigd dat goede ondernemersprestaties worden behaald zodra er balans is tussen People, Planet en Profit. Een belangrijk uitgangspunt is ons streven naar een zo’n klein mogelijk ecologische voetafdruk.

Blij met de eerste stap!

Het jaarlijks in kaart brengen van een CO2 footprint biedt ons de kans om onze uitstoot te monitoren en te sturen op maatregelen om CO2-emissies te reduceren en onze bedrijfsvoering te verduurzamen. Met behulp van de CO2-Prestatieladder besparen wij een enorme hoeveelheid energie.

De CO2-Prestatieladder is als duurzaamheidsinstrument toonaangevend in de Nederlandse markt. Bedrijven stimuleren om zelf iets te doen aan CO2-reductie, dat is de gedachte achter de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder heeft vijf niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Hoe meer wij ons als bedrijf inspannen om CO2-uitstoot te reduceren, hoe hoger we klimmen op de ladder. Met het behalen van trede 3 op de ladder zijn wij mede-koploper op het gebied van duurzaam ondernemen.

Wij zijn supertrots met deze belangrijke instap op trede 3 van de CO2-Prestatieladder. Het behalen van dit cerificaat is voor ons overduidelijk een tussenstap naar verdere verduurzaming van onze organisatie met als uiteindelijk doel een zo minimaal mogelijke voetafdruk.

Wij blijven ons inspannen om ons stukje wereld gezond door te kunnen geven aan de volgende generatie.

Meer weten over de CO2-Prestatieladder? Ga naar www.skao.nl