‘Met circulair ondernemen hebben we een hele wereld te winnen’

21 januari 2019

Hoe wij als PARO onze bijdrage leveren aan de circulaire economie? Lees het in het interview dat André Arends gaf aan Port of Amsterdam.

‘Grondstoffen zijn van onschatbare waarde, omdat ze ons bestaan mogelijk maken. In een goed circulair model hebben we oog voor deze waarde. Onder andere door ons af te vragen of we niet met minder grondstoffen iets kunnen maken én of het ook kan met “tweedehands grondstoffen”. Dus er is een brede scope nodig.’ Aan het woord is Andre Arends, bedrijfsdirecteur van GMP Groep waar Paro, dat in de Amsterdamse haven zit, onder valt.

Optimisme is goed, realisisme noodzakelijk
Arends is optimistisch over de circulaire economie: 'Het bewustzijn om duurzamer te leven én te produceren is definitief doorgebroken in de samenleving. Het hergebruik van grondstoffen wordt breed gestimuleerd. Dat is een veelbelovende ontwikkeling die de wereld de komende decennia duurzamer zal maken. Tegelijkertijd moeten we oppassen dat het geen gekte wordt. Circulariteit wordt nog te vaak als marketingspeeltje ingezet. We hebben nuchterheid nodig. Mogelijke oplossingen moeten op hun haalbaarheid en impact worden beoordeeld.’ Maar er is volgens Arends meer nodig. ‘Een consistent beleid vanuit de politiek en een goed vestigingsbeleid met een gelijks peelveld zijn erg belangrijk en hard nodig. Dit bepaalt het succes.’ Volgens Arends is ook het gebruik maken van elkaars expertise een bepalend aspect voor het succes van een volledig circulaire wereld: 'Welke bedrijven en activiteiten versterken elkaar? Samen nieuwe functies en toepassingen van grondstoffen en producten bedenken, daarmee is er een hele wereld te winnen.'

Circulariteit is traditie bij Paro
Paro is gespecialiseerd in de verwerking van bouw-gerelateerde afvalstoffen. Op haar locatie in de haven wordt dit afval omgezet in allerlei soorten herbruikbare grond- en bouwstoffen. Arends: ‘Hergebruik van grondstoffen is traditioneel de kern van ons bedrijfsmodel. Oog hebben voor de waarde en mogelijkheden. Dat geldt zowel voor wat er in de grond zit, als wat boven de grond aan bebouwing aanwezig is. Deze aanpak en onze jarenlange ervaring hebben er inmiddels voor gezorgd dat we, als GMP Groep, alle aspecten en mogelijkheden van de bebouwde omgeving kennen. En deze expertise zetten we graag in, in de transitie naar een volledig circulaire wereld.'

De haven is onze partner
Ruimte, veel verwerkingscapaciteit en het omarmen van nieuwste technieken zijn voor Paro kernvoorwaarden voor hoogwaardige recycling: 'Daarom is de Amsterdamse haven ook zo'n goede plek voor ons. Enerzijds geeft de haven ons toegang tot de mondiale afval- en grondstoffenmarkten. Anderzijds biedt de economische sterke metropoolregio van Amsterdam vele mogelijkheden voor lokale opslag, opwerking en afzet van grondstoffen en alternatieve brandstoffen. Onze locatie in de haven is het "best of both worlds". Ons doel is om onze locatie te ontwikkelen tot hét centrale cluster in Metropoolregio Amsterdam voor opslag en hoogwaardige recycling. In Port of Amsterdam hebben wij hiervoor een waardige en sterke partner gevonden.'

Lees het originele artikel hier.