‘Afval is een waardevolle grondstof’

PARO is een duurzame dienstverlener in afvallogistiek, afvalverwerking en een betrouwbare producent en leverancier van primaire en secundaire bouwstoffen. Ondernemen en innoveren volgens de principes van de kringloopeconomie zit diep verankerd in onze bedrijfsvoering. Het heeft ons in Nederland toonaangevend in afvallogistiek, afvalverwerking en afvalrecycling gemaakt.

Recycling is een krachtig antwoord op de groeiende vraag naar grondstoffen en energie. PARO onderhoudt al jarenlang hechte relaties met collega-afvalinzamelaars en -verwerkers en met afvalproducenten om bouw- en sloopafval tot herbruikbare deelstromen of hoogwaardige secundaire bouwstoffen te verwerken. Partnership, wederkerigheid en ketenverantwoordelijkheid zijn de fundamenten onder onze samenwerkingen.

In Nederland bestaat circa 40% (± 24 Mton in 2010) van de totale hoeveelheid afval uit bouw- en sloopafval. Dit afval - dat vrijkomt bij het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen, bouwwerken en wegen - bestaat uit verschillende materialen zoals bakstenen, houtafval, dakbedekking, gips en gemengd bouw- en sloopafval.

PARO biedt verder transport op maat van kleinere (tot en met 10 m“) tot zeer grote volumes afval en bouwstoffen. Met onze eigen moderne voertuigen en ons uitgebreide netwerk kunnen we elk logistiek vraagstuk aan.