Downloads

PARO hecht grote waarde aan het beheersen van kwaliteit-, milieu en veiligheidsrisico’s en is ISO 9001, ISO 14001 en VCA** gecertificeerd. Wij produceren al onze secundaire bouwstoffen volgens Europese prestatieverklaringen en leveren ze met productcertificaat. U kunt ze hier downloaden, net als onze productbladen[E1] , onze algemene voorwaarden en acceptatiecriteria.

Algemeen

Corporate Profile brochure
Algemene voorwaarden
Acceptatiereglement
Productbladen
Productblad Betonzand 0/4

Kwaliteit en Milieu

ISO14001
ISO 9001 EN
ISO 9001 NL

Duurzaamheid

NTA8080 - Better Biomass A- en B-hout
CSC duurzaam toeslagmateriaal
CO2-Prestatieladder

Veiligheid

Terreinreglement
VCA**

Primaire bouwstoffen

NL BSB® productcertificaat - Zand uit dynamische wingebieden inclusief PFAS verklaring

K21281-11 PFAS Verklaring BRL 9321.pdf
K20560-09 BRL 9313 (IJsselmeer en Wolderwijd) Ophoogzand.pdf
K20560-09 BRL 9313 (IJsselmeer en Wolderwijd) Zand voor zandbed.pdf
K20560-09 BRL 9313 (IJsselmeer en Wolderwijd) Straatzand.pdf
K20560-09 BRL 9313 (IJsselmeer en Wolderwijd) Draineerzand.pdf

Secundaire bouwstoffen

NL BSB Productcertificaat - Recyclinggranulaat voor ongebonden en (hydraulisch) gebonden materialen voor civieltechnische toepassingen, utiliteitsbouw en wegenbouw in productgroep A + B + E

Uitgiftedatum: 09-12-2020 - NC-GRA-05-9223
Uitgiftedatum: 09-12-2020 - NC-GRA-05-9226

KOMO Productcertificaat - Recyclinggranulaat voor toepassing in verhardingslagen van steenmengsel in de wegenbouw

Uitgiftedatum: 09-12-2020 - KNC-GRA-05-9223

KOMO Productcertificaat - Recyclinggranulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton

Uitgiftedatum 01-12-2019 - KNC-GRA-05-9228

KOMO Productcertificaat - Asfaltgranulaat voor toepassing in asfaltmengsels

Uitgiftedatum 01-12-2019 - KNC-GRA-05-9227

KOMO Productcertificaat - Recyclinggranulaat voor toepassing in zandbed en/of ophoging en aanvulling

Uitgiftedatum 09-12-2020 - KNC-GRA-05-9226

Verordening Bouwproducten (CPR)

PARO heeft haar systeem van Factory Production Control gecertificeerd op niveau 2+. 

Factory Production Control - NEN-EN12620 - NEN-EN13242

FPC certificaat 1425-CPR-010

Productveiligheid

Veiligheidsblad recyclinggranulaat