Downloads

PARO hecht grote waarde aan het beheersen van kwaliteit-, milieu en veiligheidsrisico’s en is ISO 9001, ISO 14001 en VCA** gecertificeerd. Wij produceren al onze secundaire bouwstoffen volgens Europese prestatieverklaringen en leveren ze met Productcertificaat. U kunt ze hier downloaden, net als onze Productbladen[E1] , onze Algemene Voorwaarden en Acceptatiecriteria. Ons terreinreglement is op aanvraag ook verkrijgbaar in het EN/DU en PL. 

Algemeen

Corporate Profile brochure
Algemene voorwaarden
Acceptatiereglement
Productbladen
Productblad Betonzand 0/4

Kwaliteit en Milieu

ISO14001
ISO 9001 EN
ISO 9001 NL

Duurzaamheid

NTA8080 - Better Biomass A- en B-hout
CSC duurzaam toeslagmateriaal

Veiligheid

Terreinreglement
VCA**

Secundaire bouwstoffen

NL BSB Productcertificaat - Recyclinggranulaat voor ongebonden en (hydraulisch) gebonden materialen voor civieltechnische toepassingen, utiliteitsbouw en wegenbouw in productgroep A + B + E

Uitgiftedatum: 07-07-2021 - NC-GRA-05-9223
Uitgiftedatum: 07-07-2021 - NC-GRA-05-9226

KOMO Productcertificaat - Recyclinggranulaat voor toepassing in verhardingslagen van steenmengsel in de wegenbouw

Uitgiftedatum: 16-05-2022 - KNC-GRA-05-9223.1

KOMO Productcertificaat - Recyclinggranulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton

Uitgiftedatum: 07-07-2021 - KNC-GRA-05-9228

KOMO Productcertificaat - Asfaltgranulaat voor toepassing in asfaltmengsels

Uitgiftedatum 07-07-2021 - KNC-GRA-05-9227

KOMO Productcertificaat - Recyclinggranulaat voor toepassing in zandbed en/of ophoging en aanvulling

Uitgiftedatum 07-07-2021 - KNC-GRA-05-9226

Verordening Bouwproducten (CPR)

PARO heeft haar systeem van Factory Production Control gecertificeerd op niveau 2+. Voor diverse bouw- en grondstoffen beschikken wij tevens over prestatieverklaringen met CE-markering. Deze prestatieverklaringen (DoP) geven aan dat deze bouw- en grondstoffen voldoen aan de regelgeving binnen Europa (CPR).

Factory Production Control - NEN-EN12620 - NEN-EN13242

FPC certificaat 1425-CPR-010

Productveiligheid

Veiligheidsblad recyclinggranulaat

Prestatieverklaring (DoP) - toepassing in de wegenbouw

Fijngranulaat 0/4
Menggranulaat 0/31,5
Hydraulisch menggranulaat 0/45
Asfaltgranulaat 0/31,5

Prestatieverklaring (DoP) - toepassing in beton

Betongranulaat 0/4
Betongranulaat 2/12
Betongranulaat 4/16
Betongranulaat 4/22
Betongranulaat 4/32

Prestatieverklaring (DoP) - toepassing in asfalt

Asfaltgranulaat 0/16 13043

Einde-afvalstatus

Sinds 7 februari 2015 is de Regeling vaststelling van de status einde-afval van recyclinggranulaat van kracht. Voor de einde-afvalstoffen (recyclinggranulaten) die voldoen aan deze regeling kan de begeleidingsbrief definitief achterwege blijven. Met onderstaande conformiteitsverklaring verklaart PARO te voldoen aan deze regeling.

Conformiteitsverklaring fijngranulaat 0/4
Conformiteitsverklaring betongranulaat 0/4
Conformiteitsverklaring betongranulaat 2/12
Conformiteitsverklaring betongranulaat 4/16
Conformiteitsverklaring betongranulaat 4/22
Conformiteitsverklaring betongranulaat 4/32
Conformiteitsverklaring menggranulaat 0/31,5
Conformiteitsverklaring hydraulisch menggranulaat 0/45
Conformiteitsverklaring asfaltgranulaat 0/31,5
Conformiteitsverklaring asfaltgranulaat 0/16