Downloads

PARO hecht grote waarde aan het beheersen van kwaliteit-, milieu en veiligheidsrisico’s en is ISO 9001, ISO 14001 en VCA** gecertificeerd. Wij produceren al onze secundaire bouwstoffen volgens Europese prestatieverklaringen en leveren ze met productcertificaat. U kunt ze hier downloaden, net als onze productbladen[E1] , onze algemene voorwaarden en acceptatiecriteria.

Algemeen

Corporate Profile brochure
Algemene voorwaarden
Acceptatiereglement
Productbladen
Productblad Betonzand 0/4

Kwaliteit en Milieu

ISO 9001 - certificaat 2017-2019
ISO 14001 - certificaat 2017-2019

Veiligheid

VCA** - certificaat

Secundaire bouwstoffen

NL-Bsb-productcertificaat - recyclinggranulaat in productgroep A + B + E
 

BG-254

KOMO-certificaat - meng-, beton- en asfaltgranulaat 0/31,5 en hydraulisch granulaat 0/45

BG-209

KOMO-certificaat - Betongranulaat 2/12, 4/16, 4/22, 4/32 - Betonindustrie

BG-333

KOMO-certificaat - Asfaltgranulaat 0/20 - asfaltmengsels

BG336

Verordening Bouwproducten (CPR)

PARO heeft haar systeem van Factory Production Control gecertificeerd op niveau 2+. Voor diverse bouw- en grondstoffen beschikken wij tevens over prestatieverklaringen met CE-markering. Deze prestatieverklaringen (DoP) geven aan dat deze bouw- en grondstoffen voldoen aan de regelgeving binnen Europa (CPR).

Factory Production Control - NEN-EN12620 - NEN-EN13242

GB15-93567

Prestatieverklaring (DoP) - toepassing in de wegenbouw

Menggranulaat 0/31,5
Betonzand 0/4
Betongranulaat 0/31,5
Asfaltgranulaat 0/31,5

Prestatieverklaring (DoP) - toepassing in beton

Betongranulaat 2/12
Betongranulaat 4/16
Betongranulaat 4/22
Betongranulaat 4/32

Productveiligheid

Veiligheidsblad recyclinggranulaat

Einde-afvalstatus

Sinds 7 februari 2015 is de Regeling vaststelling van de status einde-afval van recyclinggranulaat van kracht. Voor de einde-afvalstoffen (recyclinggranulaten) die voldoen aan deze regeling kan de begeleidingsbrief definitief achterwege blijven. Met onderstaande conformiteitsverklaring verklaart PARO te voldoen aan deze regeling.
 

Conformiteitsverklaring betonzand 0/4
Conformiteitsverklaring betongranulaat 2/12
Conformiteitsverklaring betongranulaat 4/22
Conformiteitsverklaring betongranulaat 4/32
Conformiteitsverklaring menggranulaat 0/31,5
Conformiteitsverklaring betongranulaat 0/31,5
Conformiteitsverklaring hydraulisch menggranulaat 0/45
Conformiteitsverklaring asfaltgranulaat 0/31,5
Conformiteitsverklaring asfaltgranulaat 0/20