Granulaten, gereinigde AEC bodemassen en grond

Secundaire bouwstoffen zijn gerecyclede afvalstoffen die door sorteren, breken, zeven en/of wassen geschikt zijn voor hergebruik in de wegenbouw, beton/cementindustrie en de asfaltindustrie. Met onze state-of-the-art machines zijn we een toonaangevende en innovatieve producent van secundaire bouwstoffen zoals granulaten in verschillende gradaties, gereinigde AEC bodemassen en gereinigde grond.

PARO verwerkt en levert de volgende secundaire bouwstoffen:

Granulaten

(Meng)granulaat: mengsel van gebroken baksteen en betonpuin
Toepassingsmogelijkheden in de wegenbouw. Geschikt voor funderingen of als halfverharding onder (bouw)wegen.

Betongranulaat: gebroken betonpuin
Toepassingsmogelijkheden in de beton/cementindustrie. Geschikt als grindvervanger in beton. Het materiaal ondergaat na het breken nog 1 of meer extra bewerkingen om de gewenste gradatie en samenstelling te krijgen. Ons betongranulaat is op verantwoorde wijze geproduceerd. Het CSC Certificaat kunt u terugvinden onder downloads

Asfaltgranulaat
Gebroken asfaltpuin (uit sloop van bitumineuze verhardingen) of freesasfalt afkomstig uit gefreesde wegverhardingen of dijkbekledingen. PARO beschikt over ruime opslagmogelijkheden in afwachting van verdere verwerking in de asfaltmolen.

Certificaten en prestatieverklaringen

Gereinigde AEC bodemassen

Bodemassen reinigen wij op onze verwerkingslocatie in Amsterdam, met behulp van een mobiele was/zeefinstallatie. Het schone materiaal werken we op naar IBC-bouwstoffen. Deze kunnen we op tijd en op maat op iedere door u gewenste (bouw)locatie afleveren.

Gereinigde grond

Licht - met anorganische elementen - verontreinigde grond, reinigen we op onze verwerkingslocatie in Amsterdam. We verwerken de elementen in eigen huis of we leveren ze als deelstroom aan verwerkende industrieën. De gereinigde grond leveren we op tijd en op maat af op iedere door u gewenste (bouw)locatie.
 

Schematische weergave van PARO’s recyclingsactiviteiten