Container- en bulkinzameling

In de regio Groot-Amsterdam zamelen we zelf en samen met partners bouwgerelateerd afval. Containers met een inhoud vanaf 20 m³ en meer vervoeren we zelf. Voor kleinere containers (tot en met 10 m³) huren we geselecteerde externe transporteurs in. In de rest van Nederland maken we afspraken op maat.

Voor het transporteren van los gestorte goederen zoals puin, grond en bouwstoffen beschikken we over eigen materieel. Verder werken we op projectbasis veel samen met externe kippertransporteurs zoals Millenaar & Van Schaik.

Daarnaast verzorgen we voor derden de afvoer van brandbaar restafval en herbruikbare deelstromen. Brandbaar restafval leveren we aan bij AEC’s, op basis van onze eigen volumecontracten. Herbruikbare materialen leveren we aan bij verwerkende industrieën. Ook voor deze transporten werken we samen met geselecteerde externe vervoerders.